Komen er bij jouw in het bedrijf onveilige werksituaties voor?

Ongevallen worden doorgaans veroorzaakt door slordigheid, struikel en val- gevaar door rondslingerend materieel en uitglijden over vetvlekken. De 5S methode is een methode om ervoor te zorgen dat je werkomgeving altijd opgeruimd, goed georganiseerd en overzichtelijk is.

Niet alleen de arbeidsveiligheid neemt toe door het toepassen van deze methode, maar ook bespaar je tijd. Tijd die nu verloren gaat door het zoeken van de werkmaterialen. Medewerkers kunnen sneller iets vinden en dit verhoogt de productiviteit. En zeker niet onbelangrijk: het is overzichtelijk en geeft een mooie, nette uitstraling. Daarnaast ben je duurzaam bezig doordat alle werkmaterialen van de vloer zijn, zodat deze een langere levensduur wat een goede besparing oplevert!

Veilig en gezond werken begint bij je zelf en dat doe je samen!

Met jouw kennis en ervaring kunnen risico’s in het werk in kaart worden gebracht. Jij kent jouw werk het beste en jij weet of er onveilige of ongezonde situaties zijn. In de Arbowet staat dat werkgever en werknemers samen moeten werken bij de uitvoering van het Arbobeleid. Het is belangrijk dat er afspraken en regels zijn over veilig en gezond werken. Maar nog belangrijker is dat de regels ook worden nageleefd.

Wat zijn de stappen om volgens de 5S methode te werken?

S1: Sorteren: Hier maakt je onderscheid tussen wat noodzakelijk en wat overbodig is. Beschadigde en kapotte voorwerpen die niet langer gebruikt worden of die onveilig zijn, moeten worden opgeruimd.
S2: Schikken: Hier dien je alle voorwerpen en gereedschappen een vaste plek te geven, de werkomgeving wordt zo georganiseerd dat iedereen gemakkelijk en snel iets kan vinden.
S3: Schoonmaken: Hier wordt de werkomgeving, de vloeren, muren en alle voorwerpen gereinigd. Dit zorgt ervoor dat vervuilingsbronnen worden uitgeschakeld en tevens voorkomt het storingen en incidenten. Tijdens deze stap worden ook de schoonmaakmethode, de standaards, de verantwoordelijkheden, de regels en normen opgesteld.
S4: Standaardiseren: De eerste 3 stappen worden een gewoonte voor jou en je medewerkers door deze methodes vast te leggen. Stap 4 is het standaardiseren van de eerste 3 stappen.
S5: Standhouden: Het in stand houden van de nieuwste werkmethode en dus de eerste 4 stappen.

Naast de 5 stappen zoals hierboven beschreven vinden wij dat de 5S methode niet uit 5 stappen bestaat maar uit 6. De 6e stap is namelijk S6: Safety (veiligheid)

Voorkom gevaarlijke situaties zoals struikelen en vallen door rondslingerende werkmaterialen! 

Wij maken voor jou custom made schaduwborden die geheel ingevuld worden naar jouw wensen. Met jouw bedrijfslogo, eigen tekst en andere wensen zoals bijvoorbeeld de naam van de ruimte waar je het schaduwbord wilt plaatsen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de Expeditie, TD, Aankomst goederen enz. Naast schaduwborden met Hygiënisch Borstelwerk hierop afgebeeld kun je ook kiezen voor allerlei andere schaduwborden met hierop bijvoorbeeld gereedschappen zoals steeksleutels, hamers en schroevendraaiers. Geheel naar jouw wensen in gevuld!
Naast deze mogelijkheden kan je er ook voor kiezen om iedere ruimte te voorzien van een eigen kleur. Bijvoorbeeld: je kiest ervoor om de expeditie ruimte de kleur oranje te geven. De werkmaterialen op het schaduwbord krijgen de kleur oranje en tevens kan je al het benodigde Hygiënische Borstelwerk en werkmaterialen in het oranje bestellen. Doordat je met verschillende kleuren werkt is het overzichtelijk is en je voorkomt kruisbesmetting!

Of je nu 1 of meerdere schaduwborden nodig hebt en je bent benieuwd wat wij hierin kunnen betekenen? Neem contact met ons op voor de verschillende mogelijkheden.